Balance is Key®


Inzetbaarheid Coaching

Ziek worden overkomt een ieder, maar verzuim is een keuze. Vanuit deze veronderstelling is het gedrag dat leid tot het maken van keuzes een belangrijk onderdeel van ons handelen. Onze professionals helpen de medewerkers met het definiëren van de volgende stap m.b.t hun gezondheid. Hierbij worden intenties omgezet naar concrete acties, met als doel dat er een daadwerkelijke verandering optreed.

Meer info

Psych-K® Coaching

Psych-K® is een manier om onze belemmerende of beperkende overtuigingen te vervangen door ondersteunende en bekrachtigende overtuigingen. Overtuigingen zijn veelal gebaseerd op eerdere ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan. Vaak als bescherming tegen pijn of verdriet of ongemak. Die overtuigingen zijn in ons onderbewustzijn opgeslagen. Alleen in ons huidige leven, het hier en nu, belemmeren diezelfde overtuigingen ons vaak. Omdat we niet meer in de situatie verkeren waarin we die bescherming nodig hebben. In het hier en nu leveren die beperkende overtuigingen juist stress op.

Meer info


Copyright by Djalma Health Management 2021. All rights reserved.