EMDR


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis.

Meer info

Copyright by Djalma Health Management 2021. All rights reserved.